För dig med funktionsnedsättning

På biblioteket finns hjälp att få för dig som har svårt att läsa tryckta böcker eller har svårt att själv komma till biblioteket. Vi har hjälpmedel och litteratur som är speciellt anpassad för dyslexi och andra läshinder. Våra lokaler är också särskilt anpassade för dig med funktionsnedsättning av olika slag.

Äppelhyllan för barn

Äppelhyllan finns på alla våra bibliotek. Barn som har läs- och skrivsvårigheter, en funktionsnedsättning eller behöver hjälp med att komma igång med talet kan hitta böcker och annat material anpassade efter sina behov. Äppelhyllan får användas av alla barn. Exempel på vad som kan finnas i äppelhyllan är taktila böcker, punktskrift, böcker med teckenstöd (TAKK) och språkväskor.

Äppelhyllan

Talböcker

En talbok är en inläst bok avsedd för dig som har svårt att läsa tryckt text. Syftet är att ge dig med funktionsnedsättning tillgång till samma litteratur som finns i tryckt form.

Om talböcker

Legimus

Du som är talbokslåntagare kan söka, ladda ner och lyssna på talböcker direkt i appen Legimus eller på legimus.se. Du behöver ett gratis konto hos Legimus. Boka en tid hos ditt lokala bibliotek eller Ljudbiblioteket på Stadsbiblioteket på Odengatan 53 för att öppna ett konto.

Legimus

Ljudbiblioteket

På Stadsbiblioteket vid Odenplan finns många talböcker för hemlån. Vi hjälper till att ladda ner talböcker från Legimus som du sedan får på minneskort eller på Cd. Du kan också ringa oss och få talböcker hemskickade utan kostnad.

Ljudbiblioteket

Läsa på olika sätt

För dig som har svårt att läsa tryckt text eller behöver större text finns lättlästa böcker, böcker med stor stil, TAKK och punktskrift.

Läsa på olika sätt

Boken kommer

Boken kommer är en gratis service för dig som exempelvis är långvarigt sjuk eller rörelsehindrad och inte själv kan komma till biblioteket.

Boken kommer

Inläsningstjänsten

Inläsningstjänsten är en individuell service riktad till dig som på grund av synskada eller annat läshinder inte kan läsa tryckt text. Genom inläsningstjänsten kan du få kortare texter inlästa.

Inläsningstjänsten

Tillgänglighet i bibliotekslokalerna

Kontakta ditt lokala bibliotek för information om bland annat hissar, dörröppnare, hörselslinga, hinder och toaletter.

Bibliotek och öppettider

Tillgänglighet på webbplatser och appar

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för vår webbplats, biblioteket.stockholm.se, och tillgänglighetsredogörelsen för Bibblix, vår läsapp för barn. Du kan också läsa om tillgänglighet i Biblio, appen för ljudböcker.

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen biblioteket.stockholm.se

Tillgänglighetsredogörelse för appen Bibblix

Tillgänglighet i appen Biblio

Ledarhund och assistanshund

Hund i tjänst är välkommen på alla våra bibliotek (till exempel ledarhund eller assistanshund).

Senast uppdaterad: June 22, 2023 at 12:14 PM