Legimus

Om du har svårt att läsa tryckt text på grund av en funktionsnedsättning, får du kostnadsfri tillgång till Legimus. Legimus är ett digitalt bibliotek med talböcker, e-text och punktskriftsböcker.

Legimus – för iPhone, iPad och Android

Legimus – läs på fler sätt

Om Legimus på mtm:s webbplats

Besök ditt närmaste bibliotek (folkbibliotek, sjukhusbibliotek, skolbibliotek eller högskole-/universitetsbibliotek) så får du hjälp att registrera ett konto i Legimus.

Vem kan få konto i Legimus?

Exempel på funktionsnedsättningar som kan ge läsnedsättning är: 

  • läs- och skrivsvårigheter 
  • synnedsättning 
  • fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsenedsättning som gör det svårt att hålla en bok
  • intellektuell funktionsnedsättning 
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism och adhd
  • tillfällig läsnedsättning på grund av till exempel skada eller sjukdom

Det räknas inte som en läsnedsättning att ha svenska som andraspråk. Om du däremot har svårt att läsa på grund av en läsnedsättning även på ditt eget språk får du låna talböcker på svenska och andra språk.

Koncentrationssvårigheter är i sig ingen funktionsnedsättning, däremot kan man ha koncentrationssvårigheter på grund av en funktionsnedsättning. 

Du måste godkänna ett användaravtal innan du börjar använda Legimus. Ditt bibliotek hjälper dig med detta.

Användaravtal för Legimus

Hur får jag ett konto om jag inte bor i Sverige

Du som är svensk medborgare men bor utanför Sverige och har en läsnedsättning kan få ett Legimus-konto. Du behöver först kontakta ett bibliotek i Sverige för att registrera dig.

Senast uppdaterad: April 28, 2023 at 9:15 AM