För förskolor och pedagoger

Vill du besöka biblioteket med din förskolegrupp eller din skolklass? Ni kanske behöver få lästips eller gå på rundvandring i biblioteket? Du kan också höra av dig till biblioteket om du behöver hjälp med till exempel högläsningsböcker eller om ni ska jobba med ett särskilt tema.

Folkbiblioteket kan vara en länk mellan skolans undervisning och elevernas kunskapssökande och läslust på fritiden. Våra bibliotek ersätter inte skolbibliotek men kan fungera som komplement.

Anmäl gärna ert besök i förväg om du besöker biblioteket med en grupp.

För förskolegrupper är det möjligt att besöka vissa bibliotek före ordinarie öppettider. Kontakta biblioteket och fråga om det är möjligt.

Många av våra bibliotek har evenemang och aktiviteter som riktar sig till förskolegrupper och som går att boka i förväg.

Bibliotek och öppettider

Evenemang och aktiviteter för förskolegrupper

Lärarkort och institutionskort

Om du arbetar som pedagog på en skola eller förskola som ligger i Stockholms kommun kan du skaffa ett särskilt lånekort. Du använder det för lån av böcker som används i klassrummet eller på förskolan och blir inte ersättningsskyldig om någon bok kommer bort. Kortet fixar vi på biblioteket. Ta med giltig legitimation.

Barnens bokbuss

Barnens bokbuss är ett bibliotek i miniformat som till vardags åker runt i Stockholms ytterområden och besöker förskolor som har svårt att ta sig till ett vanligt bibliotek.

Barnens bokbuss

Läsa på olika sätt

Alla barn har olika förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig litteratur. Stockholms stadsbibliotek erbjuder möjligheter att läsa på flera sätt. Förutom vanliga tryckta böcker finns talböcker, ljudböcker, lättlästa böcker, e-böcker i appen Bibblix och andra typer av material.

Läsa på olika sätt

Om talböcker

Bibblix, läsappen för barn

Äppelhyllan

Ljudböcker för barn och unga

Filmvisning

På biblioteken ordnas filmvisning för barn och ungdomar. En del bibliotek har visningar för alla och en del bara för grupper. Ibland krävs förhandsanmälan.

Digitala tjänster och appar

Vi erbjuder tillgång till flera databaser som kan vara till hjälp i skolarbetet. De flesta av våra databaser går att använda hemifrån och då loggar du in med ditt bibliotekskort. Andra kan du endast nå från biblioteket.

Digitala tjänster och appar

Läxhjälp

Många bibliotek erbjuder läxhjälp.

Läxhjälp

Utställning i biblioteket

Har ni gjort ett temaarbete eller något annat som ni gärna vill visa upp för andra? Många bibliotek erbjuder möjlighet att arrangera utställningar.

Samarbete

Vi är alltid intresserade av att höra vilka önskemål och idéer du som pedagog har kring samarbetet mellan biblioteket och förskolan/skolan. Har du någon idé så kontakta gärna personalen på ditt lokala bibliotek.

Stadens bibliotek och skolan bidrar i sina respektive uppdrag till barns och ungdomars lärande och utveckling. Lust och nyfikenhet är drivkrafter som ska tas tillvara. I projektform eller vid andra samarbeten kan biblioteket och skolan tillsammans utveckla nya metoder och kunskap som bidrar till måluppfyllelse i båda verksamheterna. I sådana projekt görs en gemensam plan och parterna delar på eventuella kostnader.

Senast uppdaterad: June 21, 2023 at 8:09 AM