Talböcker

Vad är en talbok?

En talbok är en inläst bok till hjälp för personer som har svårt att läsa tryckt text, på grund av en funktionsnedsättning. Skillnaden mellan en talbok och en ljudbok är juridisk: en talbok får bara lånas av personer med läsnedsättning, medan en ljudbok får lånas av alla. Formatet för talböcker heter DAISY. 

Vem får låna en talbok?

Alla som har svårt att läsa tryckt text får låna talböcker:

  • personer med synnedsättning
  • personer med läs- och skrivsvårigheter
  • personer med hörselnedsättning (för hörselträning)
  • personer med fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsenedsättning som gör det svårt att hålla en bok
  • personer med afasi
  • personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism och adhd
  • långtidssjuka
  • konvalescenter

Även personer med tillfällig läsnedsättning får låna talböcker så länge behovet finns. Det går bra att låna talböcker genom ett ombud, till exempel anhöriga, vänner, föräldrar och lärare. Kontakta närmaste bibliotek för att bli talbokslåntagare.

Bibliotek och öppettider

DAISY

DAISY är en internationell standard för digitala böcker och en förkortning för "digitalt anpassat informationssystem". DAISY-skivor innehåller MP3-filer och är gjorda så att du lätt ska kunna hitta i innehållet. En DAISY-skiva kan innehålla mycket information. Du läser en DAISY-talbok i en spelare, dator, surfplatta, läsplatta eller mobil som kan spela upp MP3-filer.

DAISY text och ljud

DAISY text och ljud är en talbok som innehåller den tryckta bokens text och i de flesta fall också bilderna. När du lyssnar på DAISY text och ljud i en dator med läsprogram kan du samtidigt se en elektronisk version av den tryckta boken på skärmen. Talboken är antingen inläst eller så har den syntetiskt tal.

Legimus

Legimus är ett digitalt bibliotek med talböcker, e-text och punktskriftsböcker. Du som är talbokslåntagare kan söka, ladda ner och lyssna på talböcker direkt i appen Legimus eller på legimus.se. Du behöver ett gratis konto hos Legimus och det har alla talbokslåntagare rätt att få. Boka en tid hos ditt lokala bibliotek för att öppna ett konto.

Legimus

Beställ hem talböcker

Har du svårt att komma till biblioteket? Du kan ringa oss och få talböcker hemskickade utan kostnad.

Beställ hem talböcker

Senast uppdaterad: June 25, 2024 at 2:09 PM