Beställ hem talböcker

Har du svårt att komma till biblioteket?

Du kan beställa talböcker via telefon och e-post, eller reservera talböcker i bibliotekets katalog här på webben. Talböckerna får du sedan hemskickade med post utan kostnad. Vår telefontjänst riktar sig till boende i Stockholm. Du kan ringa och beställa talböcker på telefon måndagar-fredagar klockan 10:00-13:00 under sommaren.

Telefon: 08-508 31 160

E-postadress: ljud.ssb@stockholm.se

När du kontaktar oss med till exempel inköpsförslag eller synpunkter, via brev, e-post eller formulär på webbplatsen, behandlar vi de personuppgifter du uppger enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400).

 

Senast uppdaterad: June 25, 2024 at 2:09 PM