Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen biblioteket.stockholm.se

Tillgänglighet för Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Stockholms stad uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Stockholms stadsbiblioteks webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt tre dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Öppettider till kundtjänst är måndag-fredag klockan 9.00-11.00, under sommaren.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Användare helt utan förmåga att se får inte återkoppling om sökförslag i sökformuläret.
  • Felmeddelanden som visas i formulär associeras inte till de fält där felen uppstår. Användare med helt nedsatt syn som navigerar med skärmläsare får därför felmeddelandena inte upplästa vid fokus i fälten. 
  • Innehållet i webbplatsens huvudmeny är placerat i ett separat navigationsområde som saknar en tydlig beskrivning för skärmläsare. För användare med helt nedsatt förmåga att se kan det skapa viss otydlighet om hur innehållet på webbplatsen är strukturerat eftersom det finns två navigationsområden.
  • För användare som navigerar skärmläsare är fokusordningen ologisk när användaren fäller ut mer information i utfällbara områden på sidor om specifika böcker. Innehåll läggs till ovanför utfällbara knappar men fokus är kvar på den utfällbara knappen längre ner.
  • Det kan finnas innehåll på webbplatsen som inte är placerat i vare sig sidhuvud eller huvudinnehåll och som därför kan skapa en viss otydlighet om hur innehållet på webbsidornas är strukturerat.
  • Rubrikstrukturen hoppar över rubriknivåer på vissa sidor vilket kan försvåra navigering med rubriker för användare utan synförmåga.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

  • För användare som navigerar med tangentbord är fokusordningen ologisk när användaren fäller ut mer information i utfällbara områden på sidor om specifika böcker. Innehållet läggs till ovanför utfällbara knappar men fokus är kvar på den utfällbara knappen längre ner.

Problem vid användning med nedsatt kognitiv förmåga

  • Felmeddelanden som visas i formulär associeras inte till de fält där felen uppstår. Användare med dyslexi och som använder uppläsande hjälpmedel får därför inte felmeddelanden upplästa vid fokus i fält där fel har uppstått. 
  • Rubrikstrukturen hoppar över rubrikstrukturen på vissa sidor vilket kan försvåra uppläsning av textinnehåll för användare med dyslexi och uppläsande hjälpmedel.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 oktober 2024.

Hur vi har testat webbplatsen

Useit Consulting Sweden har gjort en oberoende granskning av webbplatsen för Stockholms stadsbibliotek.

Senaste bedömningen gjordes den 19 juni 2024.

Webbplatsen publicerades den 26 juni 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 26 juni 2024.             

Senast uppdaterad: July 3, 2024 at 8:42 AM