Meröppet på biblioteket

Ett bibliotek som har meröppet håller biblioteket öppet tidiga morgnar och sena kvällar utan personal. Följande bibliotek i Stockholm har meröppet: Aspudden, Gubbängen, Luma, Norra Djurgårdsstaden, Sköndal och Telefonplan. Det enda du behöver göra för att få behörighet till bibliotekens meröppet är att registrera ditt bibliotekskort på det aktuella biblioteket under ordinarie öppettid och skriva under ett avtal. Sedan kan du enkelt logga in med ditt kort och din pinkod. Om du är inne på biblioteket på kvällen blir du påmind i god tid när biblioteket ska stängas helt och larmas på så att du i lugn och ro hinner avsluta dina ärenden. Här ser du meröppettiderna för

För att få tillgång till meröppet behöver du ha fyllt 18 år.

Kamerabevakning på meröppna bibliotek

Kulturförvaltningen och Stockholms stadsbibliotek har kamerabevakning på meröppna bibliotek. Kamerabevakningen sker endast under obemannade öppettider (meröppet).

Kamerabevakningens syfte och rättsliga grund

Syftet med kamerabevakningen är att öka tryggheten för bibliotekets besökare, att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet under meröppet, samt att bistå myndigheter i att utreda brott.

Det är endast vid misstanke om brott som bildmaterialet granskas av kulturförvaltningen eller lämnas ut till brottsutredande myndighet. Materialet används inte för automatiserat beslutsfattande.

Behandling av personuppgifter

Kamerabevakningen och behandlingen av personuppgifter sker med stöd i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 med rättslig grund i kapitel 6.1e.

Kamerabevakningen är tillståndspliktig och utförs med tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med stöd av 8 § kamerabevakningslagen (2018:1200).

Det inspelade materialet sparas i högst 14 dagar. Därefter raderas materialet automatiskt. Den som tar del av eller hanterar material från kamerabevakningen omfattas av tystnadsplikt enligt 22 § kamerabevakningslagen. Materialet skyddas mot obehörig åtkomst eller obehörigt utnyttjande.

Vi tar stor hänsyn till din integritet. Det inspelade materialet kan komma att behandlas av avtalade personuppgiftsbiträden, det vill säga ansvariga för drift av kamerasystem, felanmälan och service av kameror. Personuppgiftsbiträdena får inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster som de har anlitas för och enbart enligt de avtal som Stockholms stadsbibliotek upprättar och har att följa.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med brottsutredande myndigheter då vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Har du frågor om behandling av personuppgifter?

Har du frågor om behandling av personuppgifter i samband med kamerabevakning? Kontakta kulturnämndens dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud.kultur@stockholm.se.

Du kan också ringa Stockholms stads växel på telefon 08-508 319 00.

När du registreras via kamerabevakning på ett meröppet bibliotek har du samma rättigheter som vid annan behandling av personuppgifter med stöd i Dataskyddsförordningen.

Om du vill väcka klagan mot vår behandling av personuppgifter ska du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är ansvarig tillsynsmyndighet.

När du kontaktar oss med till exempel inköpsförslag eller synpunkter, via brev, e-post eller formulär på webbplatsen, behandlar vi de personuppgifter du uppger enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400).

Senast uppdaterad: March 25, 2024 at 7:55 PM