Äppelhyllan

Äppelhyllan finns på alla våra bibliotek. Där har vi samlat böcker och material som kan läsas med ögon, öron och fingertoppar. Äppelhyllan får användas av alla barn. Barn som har läs- och skrivsvårigheter, en funktionsnedsättning eller behöver hjälp med att komma igång med talet kan hitta böcker anpassade efter sina behov. 

Innehållet i äppelhyllan varierar från bibliotek till bibliotek. Här är några exempel på vad du kan hitta i äppelhyllan:

  • Taktila böcker (böcker att känna på) och punktskrift
  • Böcker med teckenstöd (TAKK) eller symbolstöd
  • Dvd med böcker inlästa på teckenspråk
  • Böcker som stimulerar tal och ordförråd
  • Böcker att känna igen sig i
  • Språkväskor – för språkstimulans (ordförråd, uttal och meningsbyggnad)
  • Böcker om funktionsnedsättningar

På äppelhyllan finns också information från verksamheter och organisationer för barn och unga med funktionsnedsättning.

TAKK

TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation och är en metod att stödja kommunikation. TAKK är inte detsamma som svenska teckenspråket, men bygger på dess tecken. Tecknen används tillsammans med tal som stöd vid språkutveckling.

Böcker med TAKK

Språkväskor

Med hjälp av språkväskor kan ni på ett lustfyllt sätt leka med språket tillsammans. Till varje språkväska finns en handledning med tips och förslag på hur ni kan arbeta med materialet. Väskorna passar framförallt barn som behöver extra språkstimulans, men de kan vara både roliga och nyttiga för alla barn.

“Första orden-väskan” och “Första meningarna-väskan” passar barn som är i tidig språkutveckling och innehåller material att både läsa, leka och spela med. “Stora ljudväskan” innehåller allt man behöver för att träna uttal.

Länkar och tips på andra resurser

Här har vi samlat tips på digitala resurser som kan används som stöd och information om funktionsvariation och relevanta lagar.  

FDB - Föräldraföreningen för dyslektiska barn

Riksförbundet Attention

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Habilitering och hälsa, Region Stockholm

Senast uppdaterad: August 2, 2023 at 1:08 PM