Inläsningstjänsten

Inläsningstjänsten är en service för dig som på grund av synskada eller annan funktionsnedsättning inte kan läsa tryckt text. Den är individuell och avgiftsfri och riktar sig till dig som bor i Stockholm.

Vad kan vi läsa in?

På beställning läser vi in korta texter som inte tidigare finns inspelade. Det kan handla om tidskriftsartiklar, utdrag ur böcker, bruksanvisningar samt privat material, exempelvis brev.

Vi hjälper också till att söka information om olika ämnen.

Insänt material behandlas med sekretess.

Vi läser inte in hela böcker, hela tidningar eller studiematerial.

Vi läser inte heller in informationsmaterial som produceras för medborgarna av stadens förvaltningar och nämnder. Förvaltningarna i staden svarar för aktuell information till alla medborgare, även synskadade och läshindrade.

På vilka medier läser vi in?

Vi läser in på kassett, CD, DAISY och på talsyntes.

På vilka språk läser vi in?

Vi läser in på svenska, engelska, norska, danska, finska och spanska. Vi kan ofta erbjuda andra språk om du har behov av det.

Hur och var kan man lämna in inläsningsuppdrag?

Stockholms stadsbibliotek läser inte själva in texten. Det gör ett professionellt inläsningsföretag. På så vis kan vi erbjuda korta väntetider.
Det som du önskar få inläst skickar du till Inläsningstjänsten per post eller e-post:

Postadress:

Inläsningstjänsten
Stockholms stadsbibliotek
113 80 Stockholm

E-postadress: inlasning.ssb@stockholm.se

Inläsningsuppdrag kan även lämnas per telefon: Telefon: 08 – 508 311 57

Telefontid: Fredagar 12-16.

Inläsningsuppdrag kan även lämnas in på ditt lokala bibliotek i Stockholm.
Bibliotek och öppettider

När du kontaktar oss med till exempel inköpsförslag eller synpunkter, via brev, e-post eller formulär på webbplatsen, behandlar vi de personuppgifter du uppger enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400).

Senast uppdaterad: June 25, 2024 at 2:06 PM