Biblioteksplan

Bibliotekslagen anger att alla Sveriges kommuner ska ha folkbibliotek, och att kommunerna ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. Dessa långsiktiga, strategiska planer kallas biblioteksplaner och beslutas av kommunfullmäktige.

Med utgångspunkt i biblioteksplanen utarbetar Stockholms stadsbibliotek årliga verksamhetsplaner. Där informerar Kulturförvaltningen om hur man tänker genomföra det uppdrag som kommunfullmäktige ger i samband med att stadens budget fördelas.

Mer relevant än någonsin - Biblioteksplan 2022-2025 (pdf)

Senast uppdaterad: March 21, 2023 at 9:12 AM