Utställning: Rom=människa

Datum:

Tid: Under bibliotekets öppettider

Farsta bibliotek

Nu har du chans att se Domino Kais fotoutställning Rom = människa. Den har tagits fram i samarbete med Svenska kyrkan, Göteborgs stift och har varit på turné i landet.

Kategori: Utställning
Målgrupp: Vuxna, Unga
Serie: Romsk kulturmånad

Mer om utställningen

Varje person som tillhör en nationell minoritet har rätt att fritt välja att behandlas som sådan, och samtidigt ha precis samma rättigheter och möjligheter som befolkningen i stort. Historien visar att vi har misslyckats med att inkludera romer, på lika villkor, i det svenska samhället.

För att nå målet att varje rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet, som alla andra, behöver vi förstå och lyfta fram vår historia. Sedan kan vi tillsammans, myndigheter och individer, tillsammans ta de steg som behövs för att alla minoriteter i Sverige ska ha samma levnadsförhållande som befolkningen i stort.

Vi måste, och behöver, tillsammans sätta människan i centrum.

En bildserie på tre bilder av en äldre kvinna som sitter med huvudet i handen och först tittar mot kameran och sedan bortåt
Rita Prigmore, överlevande från Förintelsens medicinska experiment. Fotograf: Domino Kai