Författarna i staden – hur syns de?

Datum:

Tid: -

Stadsbiblioteket

Statyer, litterära skyltar, minnesmärken, museer! Hur synliggörs författare i stadsbilden och vad betyder det för människorna som bor där? Arbetarförfattaren Maria Sandel har fått en skulptur på Kungsholmen - hör mer om det och andra litterära satsningar runt om i landet när Litteraturtidningen Parnass presenterar sitt sommarnummer. Medverkande: konstnären Sam Westerholm, redaktör Charlotta Kåks Röshammar, Maria Sandelsällskapets ordförande Ewa Bergdahl och DELS ordförande Birgitta Wistrand. Parnass ges ut av De litterära sällskapen i Sverige, DELS, en paraplyorganisation med 120 sällskap.

Kategori: Föreläsning, Författarträff
Målgrupp: Vuxna, Unga
I samarbete med: Parnass
Övrig information: Plats: Rotundan, ingen förbokning.

Mer om DELS

Sverige har världsrekord i litterära sällskap! Flera av dessa verkar aktivt både kring författarens födelseort och i Stockholm genom att bland annat dela ut årliga priser till personer, som verkar i författarens anda. Starka engagemang i forskning och samarbeten med vetenskapliga råd och universitet för utgivning av brev samt återutgivning av författarskapet. Medlemsblad, tidningar och årsböcker. Ge allmänheten möjlighet att besöka en rad författarbostäder - så som t.ex. Karlfeldtsgården, Albert Engströms stuga, Heidenstams Övralid, och Ellen Keys Strand.

Sällskapen i DELS kan, utöver enstaka författarskap, också vara ägnade åt en epok (Det unga Skåne), en genre (Deckarvännerna), en publiceringsform (Svensk Mediehistorisk förening) eller t.ex. ett förhållningssätt (Romantiska Förbundet). Välkommen till kvällens program där alla sittplatser i Rotundan är drop-in.

Konstnären Sam Westerholm i arbete med öronkåpa på och borr i handen. Lilten bild visar statyn i S:t Göransparken = minnesstenen över Maria Sandel.
Foto: Stig Söderlind. Lilla bilden: Maria Sandelsällskapet.