MLC - Mångspråkiga lånecentralen

Om webbplatsen

Vi strävar efter att webbplatsen ska vara lätt att använda och tillgänglig för så många som möjligt, oavsett vilka personliga eller tekniska förutsättningar du har.

Här kan du ta del av en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen. Den beskriver vilka problem med tillgänglighet som finns på MLC:s webbplats. Du hittar också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen.

Cookies

Mångspråkiga lånecentralen (MLC) använder cookies på webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på din dator för att göra webbplatsen så tillgänglig och användbar som möjligt.

Det finns två typer av cookies:

1. En permanent cookie som ligger kvar på datorn under en bestämd tid.

2. En temporär cookie som sparas tillfälligt på datorn och försvinner när du stänger webbläsaren.

På MLC:s webbplats använder vi en temporär cookie för att du skall kunna logga in och göra dina ärenden. 

Ingen personlig information, som till exempel namn eller e-postadress, sparas på webbplatsen.

Om du inte vill att webbplatsen ska använda cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan också ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatser försöker placera en cookie på din dator. I webbläsaren kan du också radera cookies som är lagrade sedan tidigare. Läs din webbläsares hjälpsidor för att få mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats.

Post- och telestyrelsens webbplats