MLC - Mångspråkiga lånecentralen

Behandling av personuppgifter

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig. Vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).

De personuppgifter vi behandlar är till exempel namn, telefonnummer och e-postadress.

Vi behandlar dina uppgifter för att ge dig tillgång till våra tjänster, som att göra depositionsbeställningar eller lämna inköpsförslag.

Dina personuppgifter sparas så länge du använder våra tjänster. Om du inte använder våra tjänster sparar vi dina uppgifter i högst tre år.

Det är bara bibliotekets personal som kan se dina uppgifter. Uppgifter om dina pågående lån är belagda med sekretess och vi lämnar därför inte ut dem till någon annan. 

Du har rätt att få veta vilka uppgifter biblioteket har om dig och du har rätt att begära att uppgifterna ändras om de är felaktiga.

Personuppgiftsansvarig är kulturnämnden.

Har du synpunkter eller klagomål? Vänd dig till kulturförvaltningens dataskyddsombud. Kontakt: dataskyddsombud.kultur@stockholm.se

Mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats https://www.imy.se. Kontakt: imy@imy.se

Utöver Dataskyddsförordningen lyder Mångspråkiga lånecentralen och Stockholms stadsbibliotek under Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) i behandlingen av personuppgifter. Det innebär att de personuppgifter du lämnat till oss är allmän handling. Uppgifter som är offentliga kan på begäran lämnas ut efter en sekretessprövning.