MLC - Mångspråkiga lånecentralen

Tillgänglighetsredogörelse för Mångspråkiga lånecentralens webbplats

Stockholms stadsbibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan syn:

  • När du sätter fokus på en flervalsknapp läses inte ledtexten upp, eftersom en koppling saknas. Att ledtexten inte läses upp kan orsaka svårigheter för dig att förstå vilket alternativ du ska välja.
  • När du söker fram en lista på inköpsställen, läser inget hjälpmedel upp antalet träffar dynamiskt. Detta kan göra det svårt att veta om det finns sökträffar på sidan eller inte, innan du söker efter innehåll.
  • När knappen för fler sökträffar på inköpsställen aktiveras, hamnar inte fokus på det nyligen tillagda objektet. Detta kan göra det svårare att veta vilket objekt som tillkommit i listan.

Problem vid användning med nedsatt syn:

  • Felmeddelanden som visas nedanför ett inmatningsfält har för låg färgkontrast. Detta kan göra dem svårare att läsa.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du meddela oss via vår kontaktformulär. Svarstiden är normalt tre dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Bedömning av följsamhet

Bedömningen gjordes 31 augusti 2023.

Utvärderingsmetod

Utvärderingen har gjorts genom självskattning.

Datum för senaste uppdatering

Tillgänglighetsredogörelsen är senast uppdaterad 23 oktober 2023.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.