MLC - Mångspråkiga lånecentralen

Om Mångspråkiga lånecentralens uppdrag

Den mångspråkiga lånecentralen ger service till Sveriges bibliotek och är ett statligt finansierat uppdrag vid Stockholms stadsbibliotek. Uppdraget syftar till att stödja den mångspråkiga medieförsörjningen med medier och kompetens.

Uppdrag 2023

  • Kompletterande medieförsörjning av mångspråkig media, i enlighet med aktuell medieförsörjningsplan för MLC.
  • Katalogiserings- och förvärvsstöd för mångspråkiga medier, samt efter behov* annat stöd inom mångspråkig medieförsörjning.

*I uppdraget ingår att MLC löpande gör behovsanalyser för mångspråkig medieförsörjning hos de kommunala biblioteken. Dialog ska också föras med KB.