Läsa på olika sätt

För dig som har svårt att läsa tryckt text eller behöver större text finns lättlästa böcker, böcker med stor stil, TAKK och punktskrift.

Lättläst

Lättlästa böcker finns för barn, unga och vuxna. Böckerna har tydligt innehåll och språk. De är ofta illustrerade och typsnittet är lättläst. De flesta böckerna är skrivna direkt på lättläst svenska. En del böcker återberättar välkända berättelser på ett enkelt språk. Det finns både skönlitteratur och faktaböcker. Alla får låna lättlästa böcker.

Lättläst för barn och unga

Lättläst för vuxna

Storstil

För dig som tycker att stilen i tryckta böcker är för liten finns böcker med stor stil. I en storstilsbok är texten 50 % större än i en vanlig bok. Innehållet är precis detsamma. Storstilsböckerna riktar sig i första hand till personer med synnedsättning, men alla får låna dem.

Storstilsböcker

TAKK, punktskrift och taktila böcker

TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation och är en metod att stödja kommunikation. TAKK är inte detsamma som svenska teckenspråket, men bygger på dess tecken. Tecknen används tillsammans med tal som stöd vid språkutveckling.

Böcker med TAKK

Vi har också böcker på punktskrift.

Punktskrift

Senast uppdaterad: March 17, 2023 at 3:05 PM