Datorer för besökare

På biblioteken finns datorer som är gratis att använda. Det finns publika datorer på alla bibliotek utom på Norra Djurgårdsstadens bibliotek. Alla är drop-in, det vill säga att du loggar direkt in på en dator som är ledig. Stadsbiblioteket och Tranströmerbiblioteket har särskilda datorer för dig som släktforskar. De kan du förboka genom att kontakta personalen på plats.

För att använda dator behöver du ha ett bibliotekskort och en pinkod. På datorerna kan du:

  • använda internet och skicka e-post via webbtjänster
  • söka i bibliotekets databaser
  • arbeta med dokument i programmen i Microsoft Office 2016 som finns installerat på datorn, till exempel Word, Excel, PowerPoint och Publisher samt Adobe Reader
  • använda USB-minne

Ingen information sparas på datorn efter att du loggat ut, varken inställningar eller dokument. Om du behöver spara information rekommenderar vi att du använder tjänster som Dropbox, iCloud eller Google Drive.

Senast uppdaterad: March 17, 2023 at 3:39 PM